preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Đakovo

Login
OKVIRNI VREMENIK PISANIH
PROVJERA ZNANJA 
2.polugodište

  

 

 

 

 

VRIJEME

 

VIRTUALNA ŠETNJA

 POPIS UDŽBENIKA I DOM-A
  ZA ŠKOLSKU GODINU

      2020./2021.

 
 
 
 
 
Anketa
Ovu školsku godinu namjeravam završiti s:

RAZREDNA PRAVILA 2014.

 

 

ZANIMLJIVOSTI NAŠE ŠKOLE

Želite se baviti nekim sportom, a ne znate kojim…?

Volite plesati i pjevati, a ne znate gdje…?

Možda u ovim prijedlozima pronađete baš svoj hobi!!!

 

 

ŠKOLSKI INKLUZIVNI DOKUMENT

 

Kalendar
« Prosinac 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Korisno

Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA UDŽBENIKE PREDMETNE NASTAVE
Autor: Andrija Šušak, 17. 7. 2020.

OSNOVNA ŠKOLA „ VLADIMIR NAZOR“

            ĐAKOVO

KLASA: 602-01/20-01/04

URBROJ:2121-15-20-1

Đakovo, 17. srpnja 2019.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

ZA PROVEDBU POSTUPKA NABAVE UDŽBENIKA

ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU

OŠ „Vladimir Nazor“ Đakovo pokrenula  je postupak nabave udžbenika za učenike predmetne nastave za školsku 2020/21. godinu.

Postupak će se provesti na način  utvrđen  Pravilnikom o provođenju jednostavnih nabava.

 1. PODACI O NARUČITELJU

Naručitelj je  Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Đakovo, Kralja Tomislava 18

MB: 3011151

OIB: 77091772312

Odgovorna osoba  naručitelja je ravnatelj škole Andrija Šušak, prof.

adresa elektroničke pošte: ured@os-vnazor-dj.skole.hr

Web stranica: os-vnazor-dj.skole.hr

2. PODACI O SLUŽBI, ODNOSNO OSOBI ZA KONTAKT S PONUDITELJIMA

Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 8 i 12 sati, do roka za dostavu ponuda, u tajništvu škole.

Osoba ovlaštene za komunikaciju s ponuditeljima je tajnik škole Petar Erceg, dipl. iur, tel. 031 813-406.

3. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je nabava  udžbenika za školsku 2020/21. godinu po naslovima i količinama  iz Specifikacije koja je sastavni dio ovog poziva.

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETA NABAVE

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 118.592,11 kn ( stoosamnaesttisućapetstodevedesetdvije kune kuna  i jedanaest lipa ) bez PDV-a.

5. MJESTO ISPORUKE ROBE

Mjesto isporuke robe je:  Osnovna škola „Vladimir Nazor „ Đakovo, K. Tomislava 18.

Isporuka se obavlja u pojedinačnim kompletima za 6. i 7.  razred koji sadrže po jedan primjerak svakoga naslova za pojedini razred iz priložene Specifikacije. Isporuka za 5. i 8. razred obavlja se prema naslovima.

6. SADRŽAJ PONUDE

Ponudu sačinjava:

  • Pojedinačna cijena predmeta nabave u kunama bez PDV-a te ukupna cijena s PDV-om

Pojedinačna cijena ne može biti veća od kataloške cijene.

  • odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave, a u kojem  su vidljivi podaci o odgovornoj osobi.

7. ROK ISPORUKE PREDMETA NABAVE

31. kolovoza 2020.

8. OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda mora biti pisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuda mora biti izrađena i dostavljena u papirnatom obliku te ovjerena i potpisana od ovlaštene osobe ili osobe ovlaštene pisanom punomoći.

9.  NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponude se mogu dostaviti neposredno Naručitelju u  tajništvo škole, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja.

Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici.

Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa naručitelja, naziv i adresa ponuditelja i naznaka "NE OTVARAJ PONUDA''

Ponuditelj samostalno određuju način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponude dostavljene na temelju objavljenog Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Naručitelja uzimaju se u razmatranje pod istim uvjetima kao i ponude dostavljene na temelju Poziva na dostavu ponuda upućenog gospodarskim subjektima po vlastitom izboru.

10. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 27. 7. 2020. do 12.00 sati bez obzira na način dostave.

Sve ponude koje nisu  zaprimljene u  roku neće se  razmatrati, te će biti  neotvorene vraćene ponuditelju.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu ponuda.

11. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva i ispravna ponuda s najnižom cijenom.

Naručitelj će ponudu odabrati u cijelosti za predmet nabave te će sklopiti ugovor s jednim ponuđačem.

12. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Nakon isporučenih udžbenika fakturu dobavljača naručitelj dostavlja Ministarstvu koje će vršiti plaćanje.

13. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU PONUDITELJA

Odluku o odabiru ponuditelja Naručitelj će donijeti u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

NEMA JANOG OTVARANJA PONUDA

14. POSEBNE ODREDBE

Na ovaj postupak ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi

 

                                                                                               RAVNATELJ:

                                                                                        Andrija Šušak, prof., v.r.
Priloženi dokumenti:
Udzbenici_PN-objava.xlsx (27.18 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju